Home » Biznis » Uvođenje eura u Hrvatskoj

Uvođenje eura u Hrvatskoj

Mjesec dana nakon što Vijeće Europske unije da zeleno svjetlo za uvođenje eura i utvrdi tečaj po kojemu će se provesti konverzija, domaći će trgovci morati početi iskazivati cijene u kunama i eurima. Obveza dvojnog iskazivanja cijena trajat će godinu dana od uvođenja eura. Taj će potez omogućiti lakše otkrivanje trgovaca i pružatelja usluga koji su neopravdano povećali ili neispravno preračunali cijene u euro, predviđa se Nacionalnim planom zamjene hrvatske kune eurom koji ide u javnu raspravu. Guverner HNB-a Boris Vujčić uvjeren je da će Hrvatska biti spremna za euro za dvije godine, odnosno 2023., neovisno o pandemiji korone.

Plan zamjene predviđa da će građani samo u prva dva tjedna, počevši od dana uvođenja eura, moći plaćati s obje valute, kunama i eurima, ali trgovci bi ostatak novca kupcima trebali vraćati isključivo u eurima. Trgovac u prijelaznom razdoblju u jednoj transakciji neće morati primiti više od 50 komada gotovog novca kuna. Nakon dva tjedna, euro će biti jedino zakonsko sredstvo plaćanja Hrvatskoj. – Ispitivanja javnog mnijenja pokazala su da među građanima postoji bojazan da će uvođenje eura dovesti do snažnog jednokratnog porasta cijena. Međutim, iskustva država koje su već uvele euro pokazuju da su takvi strahovi neutemeljeni, posebice ako nadležna tijela poduzmu adekvatne mjere da zaštite potrošače. Obveza dvojnog iskazivanja cijena ključna je mjera za sprečavanje neopravdanog povećanja i neispravnog preračunavanja cijena, predviđa vladajuća ekipa.

Ministar financija Zdravko Marić kaže da će zaštita potrošača biti u prvom planu tog procesa. Građani će biti u prilici podnositi prijave zbog neispravnog preračunavanja cijena, a imena takvih tvrtki bit će javno objavljena. Uvođenjem eura, uvjeren je vrh izvršne i monetarne vlasti, domaće će gospodarstvo ostvariti brojne koristi. Valutni rizik u eurima, kojemu je izložena većina dužnika, potpuno će nestati, međunarodna razmjena s članicama europodručja bit će olakšana jer neće biti potrebe za čestim zamjenama kuna u eure i obratno, zaduživanje će postati povoljnije, a otpornost gospodarstva na vanjske šokove povećat će se. Sve navedeno pridonijet će poboljšanju poslovne i investicijske klime. Konverzija gotovog novca, depozita, kredita i cijena provodit će se bez naknade.

U postupku konverzije, gotov novac, cijene i svi ostali iznosi iskazani u kunama preračunavat će se u eure primjenom fiksnog tečaja konverzije iskazanog u punom brojčanom iznosu, dakle uključujući svih njegovih pet decimala, i potom zaokruživanjem dobivenog iznosa na dvije decimale. Preračunavanje iznosa primjenom skraćenog oblika fiksnog tečaja konverzije neće biti dopušteno. Dosad je praksa bila da Vijeće EU uredbom neopozivo utvrđuje fiksni tečaj zamjene valute otprilike šest mjeseci ranije. Međutim, Vijeće EU tu odluku može donijeti i kasnije, primjerice dva ili tri mjeseca uoči dana uvođenja eura. Glavnina transakcija zamjene provest će se tijekom prva dva tjedna od trenutka uvođenja eura.

Kunski krediti postaju eurski, kamate iste Od dana uvođenja eura svi kunski krediti i krediti s valutnom klauzulom u eurima smatrat će se kreditima u eurima. Uvođenje eura neće nužno iziskivati izmjene postojećih ugovora o kreditu, bez obzira na to je li riječ o kunskim kreditima ili kreditima s valutnom klauzulom u eurima, jer će pitanje njihove konverzije biti regulirano zakonom o euru. Konkretno, taj će zakon propisati da ugovori o kreditima ostaju na snazi, a iznosi iskazani u kunama u tim ugovorima smatrat će se iznosima u eurima, pri čemu će se iznosi preračunavati prema fiksnom tečaju konverzije bez ikakve naknade za dužnike. Ako je kamatna stopa na kredit fiksna, ta će se stopa nastaviti primjenjivati i nakon uvođenja eura. S druge strane, ako je kredit bio ugovoren s promjenjivom kamatnom stopom vezanom uz određeni parametar, prema odredbama zakona o euru taj će parametar biti prema potrebi modificiran, što će se regulirati zakonom o euru. Pritom se financijski položaj dužnika neće smjeti pogoršati. Banke će svoje bankomate morati opskrbiti novčanicama eura i softverski prilagoditi tako da do dana uvođenja eura isplaćuju samo kune, a nakon toga isključivo eure. U roku od 48 sati od uvođenja eura svi bankomati trebali bi isplaćivati eure.

Mjesec dana nakon što Vijeće Europske unije da zeleno svjetlo za uvođenje eura i utvrdi tečaj po kojemu će se provesti konverzija, domaći će trgovci morati početi iskazivati cijene u kunama i eurima. Obveza dvojnog iskazivanja cijena trajat će godinu dana od uvođenja eura. Taj će potez omogućiti lakše otkrivanje trgovaca i pružatelja usluga koji su neopravdano povećali ili neispravno preračunali cijene u euro, predviđa se Nacionalnim planom zamjene hrvatske kune eurom koji ide u javnu raspravu. Guverner HNB-a Boris Vujčić uvjeren je da će Hrvatska biti spremna za euro za dvije godine, odnosno 2023., neovisno o pandemiji korone. Plan…

Review Overview

0%

User Rating: Be the first one !

About AVIONER

Leave a Reply

x

Check Also

El Salvador: Bitcoin zvanično sredstvo plaćanja

El Salvador je u ponedjeljak kupio bitcoine u vrijednosti od ...

Nikola Tesla, smrt za nacionaliste

Čuli ste sigurno za silne rasprave koje su se promptno ...

CLOSE
CLOSE